Skip to main content

Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM)

Veel werkzaamheden brengen bijzondere risico's met zich mee die het dragen van geschikte werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) noodzakelijk maken. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kenmerken zich door zijn bijzondere beschermende functie tegen één of meerdere risico's, het dient ter bescherming van de gebruiker en voorkomt de verspreiding van besmetting via de persoon of kleding.

We testen onder andere adembescherming tegen zowel vaste als vloeibare aerosolen. Filtermaskers (FFP2), ook wel wegwerpmaskers genoemd, volgens de EN 149: 2001 + A1: 2009  de maskers zijn onderworpen aan verschillende wettelijke normen over de hele wereld. Het testen van beschermende kleding tegen infectieuze agentia. De Europese norm (EN 14126) specificeert minimumeisen en testmethoden voor herbruikbare kleding.

Er zijn nog veel meer testen waarvoor u bij ons terecht kunt denk aan:

  • Chirurgische maskers volgens de EN 14683.
  • Oog beschermers volgens de EN166.
  • Beschermende handshoenen EN455.
  • OK textiel EN 13975-1/2.

Een groot aantal proeven treft u in onderstaande lijst aan. Wellicht kan het zijn dat uw test er niet bij staat, neem in dat geval geheel vrijblijvend contact met ons op.

Maskers sreening
Surgical Mask Standard screening only filtration, Type I en II EN 14683:2019 5.2.2 screening
Surgical Mask Standard screening only filtration and pressure,  Type I en II EN 14683:2019 5.2.2/3 screening
Surgical Mask Standard screening only filtration, pressure and splash,  Type IIR EN 14683:2019 5.2.2/3/4 screening
Covid-19 - FFP2 Masker screening Paraffinoil or NaCl EN 149 sreening
Covid-19 - FFP2 Masker screening Paraffinoil and NaCl EN 149 sreening
Covid-19 - FFP2 Masker screening (juni versie) spoed Paraffinoil of NaCl EN 149 sreening
Covid-19 - FFP2 Masker screening (juni versie) spoed Paraffinoil en NaCl EN 149 sreening
Covid-19 - only penetration screening Paraffinoil EN 149 sreening
Covid-19 - only penetration screening NaCl EN 149 sreening
Eye-protectors
Requirements for various types of personal eye-protectors EN 166
FFP1-2-3 mask
FFP2 Masker full test 6-8 maanden EN 149
Testen FFP1-2-3 Masker without falve, full test 3-4 maanden. EN 149
Testen FFP1-2-3 Masker with valve, full test 3-4 maanden. EN 149
Certifceren can FFP1-2-3 maskers,  EN 149
Surgical Mask
Surgical Mask Standard. Minimum Performance Requirements According to the New Facemask Standard EN 14683:2019
Bacterial filtration EN 14683:2019 5.2.2
Pressure difference EN 14683:2019 5.2.3
Splash test EN 14683:2019 5.2.4
Bioburden EN 14683:2019 5.2.5
Cytotoxity EN 14683:2019 5.2.6
Medical Face Masks (US) ASTM F2100
Community/General Use Masks, Face Coverings, Gaiters, and Bandanas
Community/General Use Masks,  AATCC M14
Community/General Use Masks,  CWA 17553
Community/General Use Masks,  AFNOR S76-001
Beschermende handschoenen
Eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten (Waterdoorlaatbaarheid) EN 455-1
Eisen en beproeving voor fysische eigenschappen (Lengte, breedte metingen en Treksterkte) EN 455-2
Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie Endotoxin content EN 455-3
Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie Soluble protein content (lowry) EN 455-3
Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag (Verouderings Proef) EN 455-4
Eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten (Waterdoorlaatbaarheid) EN 455-1
Eisen en beproeving voor fysische eigenschappen (Lengte en breedte metingen handshoenen) EN 455-2
Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie Soluble protein content (lowry) EN 455-3
Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie. Powder content EN ISO 21171 EN 455-3
Bepaling van de materiële weerstand van permeatie door chemicaliën. Prijs per chem. Vanaf EN 16523-1
Standard Practice for Assessment of Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs ASTM D6978
EN 14126 Beschermende kleding tegen Micro-organismen EN 14126 zonder 4.2 4.3 en 5
Wet penetration (4.1) ISO 22610
Resistance to Contaminated Aersol (4.1) ISO 22611
Dry penetration (4.1) ISO 22612
Protection against blood en body fluids (4.1) ISO 16604
Protection against virus (4.1) ISO 16603
Performance Requirements for seams, joins and assemlabes (4.2) EN 14325 (&5.5)
Whole suit requirements (4.3) EN 340 (See table 5, EN14126)
Whole suit requirements (4.3) type 1a, 1b, 1c, 2 EN 943-1 (EN943-2 for emergency terams) (See table 5, EN14126)
Whole suit requirements (4.3) type 3 EN 14605 (EN 466-1) (See table 5, EN14126)
Whole suit requirements (4.3) type 4 EN 14605 (EN 465) (See table 5, EN14126)
Whole suit requirements (4.3) type 5 ISO 13982-1 (See table 5, EN14126)
Whole suit requirements (4.3) type 6 EN 13034 (See table 5, EN14126)
Whole suit requirements (4.3) partial body protection  EN 467 (See table 5, EN14126)
Marking (5) EN14126 paragraaf 5
EN 13795-1 OK textiel vochtige omgeving, Surgical clothing and drapes: Surgical drapes an gowns
Wet penetration  ISO 22610
Dry penetration ISO 22612
Determination of a population of microorganisms on products EN 11737-1
Cytotoxcity test EN 10993-5
Cleanlines/purity particular material EN 9073-10
Resistance to water EN 20811 ISO 811
Bursting strength Dry and Wet EN, ISO 13938-1
Tensile strength Dry and Wet EN 29073-3, ISO 9073-3
EN 13795-2 OK textiel, Surgical clothing and drapes: clean air suits
Dry penetration ISO 22612
Determination of a population of microorganisms on products EN 11737-1
Cytotoxcity test EN 10993-5
Cleanlines/purity particular material EN 9073-10
Bursting strength Dry EN, ISO 13938-1
Tensile strength Dry EN 29073-3, ISO 9073-3
Medische kleding
Cleanliness particulate Linting EN, ISO 9073-10
Primary ignition and penetration by laserbeam EN, ISO 11810-1
Veiligheid voor Kinderkleding
Textiel en textielprodukten deel 1 Veiligheid van kinderkleding EN 17394-1
Textiel en textielprodukten deel 1 Veiligheid van bevestiging van knopen EN 17394-2
Textiel en textielprodukten deel 1 Veiligheid van mechanisch aangebraschte metalen drukknopen EN 17394-3
Textiel en textielprodukten deel 1 Veiligheid van de bevestiging van componenten uitgezonderd knopen en drukknopen EN 17394-4
Microbiologisch onderzoek op textiel en non wovens (**)
Linting tendency nonwovens EDANA 300.0-84
Protective clothing to penetration by different fluids ISO 16603
Water absorption ISO 9073-6
Determination of runn-off ISO 9073-11
Tests for antimicrobial efficacy JIS Z 2801
Tests for antimicrobial efficacy JIS L 1902
Linting wet onderdeel van EN14126, 13795-1, 13795-2 EN 1644
Protection against blood en body fluids onderdeel van DIN EN 14126 ISO 16604
Firefighters
Firefighter’s protective clothing EN 469
Reflective clothing for specialized fire-fighting EN 1486
Beschermende kleding Brandweer ISO 11613
Firefighter’s hoods EN 13911
Firefighter’s gloves EN 659
Wildland firefighting clothing EN15416, ISO15384, ISO16073
Heat and Flame Protection
Protective Clothing against heat and flame EN 11612 (EN 531)
Welder’s protective clothing EN 11611 (EN 470-1)
Limited flame spread protective clothing EN 14116 (EN 533)
Limited flame spread protective clothinge EN 14116 (EN 533) (na schoonmaken)
Protective gloves against heat and flame EN 407
Welder’s protective gloves EN 12477
Public order (police) protective clothing BS 7971-10
Protective clothing for racing drivers EN 14460
Protective Clothing against electric arc flash IEC 61482
Visibility
High Visibility clothing for professional use (PPE risk II) EN 20471 (EN 471)
Visibility clothing for non-professional use (PPE risk II) EN 1150
High Visibility Safety Garments (Australia/New Zealand) AS/NZS 4602.1-2011
High Visibility Materials for Safety Garments (Australia/New Zealand) AS/NZS 1906.4-2010
High Visibility Safety Apparel and Headwear (USA) AS/NZS 1906.4-2010
Chemical Protection
"Gas-tight" (Type 1) and "non-gas-tight" (Type 2) protective suits EN 943-1
"Gas-tight" (Type 1) and "non-gas-tight" (Type 2) protective suits EN 943-2
Limited protective performance against liquid chemicals (Type 6) EN 13034
Protective clothing against solid particulates (Type 5) EN 13982-1
Liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) protective clothing EN 14605 (was EN467, EN466, EN465 )
Protective clothing against radioactive contamination EN 1073-1
Protective clothing against radioactive contamination EN 1073-2
Protective clothing against infective agents EN 14126
Protective gloves against chemicals and micro-organisms EN 374-1
Protective gloves against chemicals and micro-organisms EN 374-2
Protective gloves against chemicals and micro-organisms EN 374-3 is vervangen door de EN16523-1
Protective gloves against chemicals and micro-organisms EN 374-4
Resistance to permeation by chemicals. Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact. EN 16523-1
Resistance to permeation by chemicals. Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact. Prijs per chem. EN 16523-1
Resistance to permeation by chemicals EN ISO 6529
Meerkosten EN ISO 6529 Cumulative permeation mass at BT1.0 (μg/cm2) 4 AND/OR Normalised time to reach 20, 75, 150 μg/cm2 (minutes) Extra per chemical/per sample   EN ISO 6529
Meerkosten EN ISO 6529 Permeation graphs – permeation rate vs time Extra per chemical/per sample  EN ISO 6529
Dichloromethane, L/OL 75-09-2   EN ISO 6529
Methanol, ≥99% L/OL 67-56-1  EN ISO 6529
n-Hexane, ≥95% L/OL 110-54-3    EN ISO 6529
Toluene, ≥99% L/OL 108-88-3    EN ISO 6529
Diethylamine, ≥99% L/OL 109-89-7    EN ISO 6529
Ammonia Gas, ≥99% G/OL 7664-41-7    EN ISO 6529
Chlorine Gas, ≥99% G/CL 7782-50-5  EN ISO 6529
Hydrogen Chloride Gas, ≥99% G/CL 7647-01-0   EN ISO 6529
Acetone, ≥99% L/OL 67-64-1  EN ISO 6529
Ethyl Acetate, ≥99% L/OL 141-78-6 EN ISO 6529
Carbon Disulphide, ≥99% L/OL 75-15-0  EN ISO 6529
Tetrahydrofuran, ≥99% L/OL 109-99-9  EN ISO 6529
Sodium hydroxide, 40% w/v L /CL 1310-73-2  EN ISO 6529
Sulphuric acid, 96% L /CL 7664-93-9  EN ISO 6529
Hydrofluoric acid (40-50%) EN ISO 6529
Benzene EN ISO 6529
Formaldehyde EN ISO 6529
Various alcohols EN ISO 6529
Mechanical Action
Protective clothing and gloves for users of hand-held chain saws EN 381 series
Protective clothing for avoidance of entanglement EN 510
Protective gloves against mechanical risks  EN 388
Protective gloves against mechanical risks. Abrasion resistance per laag. EN 388 6.1
Protective gloves against mechanical risks. Blate cut resistrance Abrasion resistance. EN 388 6.2
Protective gloves against mechanical risks. Blate cut resistrance Abrasion resistance. EN 388 6.3 ISO 13997
Protective gloves against mechanical risks. Tear resistance per laag. EN 388 6.4
Protective gloves against mechanical risks. Puncture resistance. EN 388 6.5
Protective gloves against mechanical risks. Impact. EN 388 6.6 ISO 13954:2015
Knee protectors EN 14404
Hand Protection Selection Criteria ANSI/ISEA 105 - 2011
Protective Gloves for Professional Motorcycle Riders BS EN 13594:2015
Foul Weather and Cold Environments
Clothing for protection against rain (PPE risk I) EN 343
Clothing for protection against cool environments EN 14058
Clothing for protection against cold EN 342
Protective gloves against cold EN 511
Laser Protection
Functional requirements and a product labelling applicable to temporary and permanent passive guards (in the following called screens) for protection against laser radiation. EN 12254
Radiation Protection
Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination EN 421
X-ray protection EN / IEC 61331-1
General Requirements
Protective clothing EN 13688 (EN 340)
Protective gloves (glove design and construction, innocuousness, comfort and efficiency) EN 21420 (EN 420)
Protective gloves Sizing and measurement of gloves/ Measurement of glove length (prijs per maat) EN 21420 (EN 420) 6.1
Protective gloves Dexterity/ Determining gloved finger dexterity EN 21420 (EN 420) 6.2
Protective gloves Water vapour permeability (Leather) ISO 14628 EN 21420 (EN 420) 6.3.1
Protective gloves Water vapour absortion (Leather) ISO 20344 EN 21420 (EN 420) 6.4
Protective gloves Water vapour resistance (Textile materials) ISO 11092 EN 21420 (EN 420) 6.3.2
Oven gloves (consumer) No washing, Clauses 4.2 Materials & 4.4 Dimensions, Determination of pH (skin irritation), Contact Heat @ 250°C (ISO 12127-1) BS 6526
Oven gloves (consumer) 5* washing EN 407, Clauses 4.2 Materials & 4.4 Dimensions, Determination of pH (skin irritation), 2* Contact Heat @ 250°C (ISO 12127-1) BS 6526
Safety Footwear
General Test Method EN ISO 20344:2011
Safety Footwear EN ISO 20345:2011
Protective Footwear EN ISO 20346:2014
Occupational Footwear EN ISO 20347:2012
Safety Footwear Thermal risk & Welding
Against Molten Metal Splash EN ISO 20349:2010
Safety Footwear Firefighters
Footwear for Firefighters EN 15090:2012
Safety Footwear Electrostatic Properties
Electrostatic Properties EN 61340-4-3:2002
Low Voltage Installations EN 50321:2000
Safety Footwear Chemical Risks
Footwear Protecting Against Chemicals EN 13832-2:2006
Safety Footwear Chemical Risks
Protective Footwear Motorcycle EN 13634:2010
Shin Guards
Shin Guards for Association Football Players (EU) EN 13061:2009
Soccer Shin Guards (USA) NOCSAE DOC(ND) 090-06m15
Baby/Nursery
Baby carriers (excl chemisch test en brandtest) EN 13209-2
Baby carriers (Alleen brandtest volgens de EN71-2) definietieve prijs na ontvangst monster. EN 13209-2
Baby carriers (Alleen chemisch test volgense EN71-3 ) definietieve prijs na ontvangst monster. EN 13209-2
Reclined Cradles EN 12790
Changing Units EN 12221
Playpens EN 12227
Wheeled Child Conveyances EN 1888
Safety Barriers EN 1930
Carry Cots and Stands EN 1466
Cots and Travel Cots EN 716
Bedguards BS 7929
Cot Bumpers BS 1877-10
Guidelines for the safety of children’s slings. PD CEN / TR 16512: 2015
Diverse
Beschermende kleding voor plant bestrijdings middelen  DIN EN 14786
Beschermende kleding Medisch BS EN 6249
Beschermende kleding against thermal hazards of an electric arc EN 61482
Beschermende kleding BS EN 6249
Beschermende kleding ISO 15025
Small splaches of molten metal EN 348 ISO 9150
Convective heat transfer EN 367 EN ISO 9151
Radiant heat transfer EN 366 EN ISO 6942 20 kw/m2
Radiant heat transfer EN 366 EN 469 40 kw/m2
Molten metal splash EN 373 ISO 9185
Protection against heat and flame. EN 15025 (EN 532)
Clothing for protection against heat and flame EN 702 / ISO 12127
Beschermende kleding voor elektrische vlamboog.  EN 61482-1-2
Beschermende kleding reddingdienst GUV-R 2106
Beschermende kleding voor plant bestrijdings middelen DIN 32781
Antistatische beschermende kleding EN 1149 series
Beschermende handschoenen snijtest zie ASTM F2992 ASTM F1790-05 vervallen
Beschermende handschoenen snijtest ASTM F2992
Beschermende kleding tegen chemische biologisch en nucliare BS 8467
Beschermende kleding voor straalwerkzaamheden EN ISO 14877
Duikuitrusting EN 14225
Sport vloeren (richtlijnen) EN 14904
Mondkapjes EN 149 snel test
Mondkapjes EN 149 certificering
Maatvoering controle handshoenen, kosten per maat Inhouse methode
Medisch
Primary Wound Dressings - Part 1: Aspects of Absorbency EN 13726-1
Primary Wound Dressings - Part 3.2: Free Swell EN 13726-1
Primary Wound Dressings - Part 3.3: Fluid Handling capacity  EN 13726-1
Primary Wound Dressings - Part 3.4: Fluid Affinity  EN 13726-1
Primary Wound Dressings - Part 3.6: Dispersion Characteristics  EN 13726-1
Primary Wound Dressings - Part 3.6: Dispersion/solubility of Hydrogels  EN 13726-1
Primary Wound Dressings - Part 3.2: MVTR non direct liquid Moisture Vapour Transmission Rate of Permeable Film Dressings EN 13726-2
Primary Wound Dressings - Part 3.3: MVTR direct Liquid Transmission Rate of Permeable Film Dressings EN 13726-2
Test methods for primary wound dressings Part 3: Waterproofness EN 13726-3
Conformability (Extensibility & Permanent Set) EN 13726-4