Skip to main content

Kwaliteitshandleiding

Binnen ons kwaliteitsprogramma bestaat de mogelijkheid om samen met de klant een kwaliteitshandleiding op te zetten. Deze opdrachten vloeien meestal voort uit de behoefte van de opdrachtgever om zo goed mogelijk inzicht te krijgen inde verkoop eisen en inkoop eisen. In een dergelijke manual worden de individuele producten vermeld met daarin de minimale eisen van het product. Dit wordt vastgelegd met internationale normen een rating systeem welke we samen met de klant opzetten. Textile LAB heeft hiervoor een kwaliteitsmethodiek ontwikkeld, waarbij het product op technische aspecten wordt beoordeeld.

Per product varieert het aantal technische eisen tussen de 5 en 20 kwaliteitspunten gebaseerd op internationale normen en door uw ontwikkelde minimale eisen. De kwaltieitshandleiding geeft geheel en objectief de technische voorwaarden weer waaronder u handel drijft. Met behulp van uw kwaliteitshandleiding krijgt u inzicht in de huidige en toekomstige staat van uw producten. Dit voorkomt teleurstelling en veel werk, achteraf.

De resultaten die voortvloeien uit de gezamenlijke inspanning, worden voor u in een overzichtelijk rapport gepresenteerd.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op.